036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

o36 แผนป้องกันการทุจริต ปีงบฯ2566 ร.ร.บ้านนาดอกคำ.pdf
036 การวิเคราะห์การดำเนินการ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ ปี 66 ผล ITA.pdf
o36 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตบ้านนาดอกคำ.pdf