021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf