031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
จากการปฎิบัติหน้าที่ 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No gift Policy ปีงบฯ 2566 (1).pdf

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
No gift Policy
ปีงบฯ 2566.pdf

ประกาศ-สพฐ_230216_140502 (1).pdf

ประกาศ-สพฐ นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัน 2566

ระเบียบ สนร.ของขวัญ2565.pdf

ระเบียบ สนร.การให้หรือการับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ 2565

031 โยบายไม่รับของขวัญ 66.pdf

o31 ประกาศไม่รับของขวัญโรงเรียนบ้านนาดอกคำ ปี2566

O31 เจตจำนง ไทย.pdf

O31 เจตจำนง ภาษาไทย

O31 เจตจำนง eng.pdf

O31 เจตจำนง ภาษาอังกฤษ