ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านนาดอกคำ
         >>  ปี 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านนาดอกคำ

เอกสารแนบ

รายงานผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


Comments