กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ก.ย. 2563 02:19 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:15 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:10 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:09 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:08 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:07 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ o40 รายงานเงินคงเหลือโรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:07 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 040 บันทึกข้อความและรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
17 ก.ย. 2563 02:06 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง อัปเดต 040 แบบสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุน นร รร.บ้านนาดอกคำ.pdf
17 ก.ย. 2563 01:22 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ O16-สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ-ITA.pdf กับ รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 ก.ย. 2563 01:21 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
16 ก.ย. 2563 23:39 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 040 รายงานโครงการคุณธรรม.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 23:39 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf จาก รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 22:26 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 028 เกียรติบัตรประกอบการพัฒนาตนเอง โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
16 ก.ย. 2563 22:26 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
16 ก.ย. 2563 09:48 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 040 แบบสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุน นร รร.บ้านนาดอกคำ.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 09:47 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 09:35 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ.pdf กับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 09:34 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง ย้ายหน้า รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
16 ก.ย. 2563 09:06 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ 028 ผู้บริหาร และข้าราชการครู มีการพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2562 โดยการเข้าร่วม อบรม สัมมนา-1.pdf กับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
16 ก.ย. 2563 08:35 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ รวมจัดจ้างปี 63.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 08:35 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แนบ รวมจัดซื้อปี 63.pdf กับ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 08:35 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ รวมจัดซื้อปี 62.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 08:34 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ รวมจัดจ้างปี 62.pdf จาก รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 08:33 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี
16 ก.ย. 2563 08:32 โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า