ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

นายนิคม ศรีเหลา ผู้อำนวยการ
นายเจริญ ป้องศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญชู ตาดี ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิยม บึงลี ครูชำนาญการพิเศษ
นายปารีส สารศรี ครูชำนาญการพิเศษ
นายเพชรวิมาน อวนป้อง ครู
นายอวยชัย ธนุการ ครูชำนาญการพิเศษ
นางอำนวย ศรีเหลา ครูชำนาญการพิเศษ
นางบัญญัติ หยองเอ่น ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ศักดิ์ วิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุพจน์ แก้วอาสา ครู
นายอุดม โสภารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางศุภรัตน์ บึงลี ครูชำนาญการพิเศษ
นางประทัด จันทราช ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุไร ธนุการ ครูชำนาญการพิเศษ
นางมะลิ ศรีประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ
นางโสภา สารศรี ครูชำนาญการพิเศษ
นางทรงศรี วิชัย ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิยตา หยองเอ่น ครู
นายโกวิทย์ แก้งดาพา ครูพี่เลี้ยงฯ
นางสาวอรวรรณ อุทธบูรณ์ ครูอัตราจ้าง
นายสิทธิชัย ปัญญาสาร ช่างครุภัณฑ์
ć
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
9 เม.ย. 2559 22:17
Comments