ข่าวกิจกรรม

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเลย 
ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

 
     
 
     


 กิจกรรมวันแม่แห่ลชาติ
ตัดต่อสร้าง Bloggif
วันที่ 12 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดี

กิจกรรมวันไหว้ครู
ตัดต่อสร้าง Bloggif
 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
โรงเรียนบ้านนาดอกคำได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอกคำ เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทุกระดับชั้นเรียน