รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

ภาพกิจกรรมการมอบทุนนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านนาดอกคำ

Mounting created Bloggif 
Ċ
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
17 ก.ย. 2563 02:07
Ċ
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
17 ก.ย. 2563 02:06
Ċ
โรงเรียนบ้านนาดอกคํา อําเภอนาด้วง,
17 ก.ย. 2563 02:07
Comments